Tiến tới phát triển một ngân hàng hiện đại trong xu thế hội nhập Quốc tế là yêu cầu đặt ra cho Agribank Việt Nam nói chung và Agribank Bình Định nói riêng.

Một nhân tố không thể thiếu và góp phần quan trọng vào việc hiện đại hóa ngân hàng đó là phát triển công nghệ thông tin hiện đại, cung cấp các dịch vụ tiện ích, thuận lợi, … Có thể nói đây là hướng đi phù hợp, vững chắc trong quá trình hội nhập Quốc tế của Agribank.

Bên cạnh đó, trong thời đại công nghệ thông tin, việc tiếp thu và áp dụng các công nghệ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh là một trong những yêu cầu không thể thiếu trong chiến lược kinh doanh của từng đơn vị. Agribank Bình Định, với mạng lưới hoạt động gồm hội sở tỉnh, 12 chi nhánh cấp II, 11 phòng giao dịch nằm rải rác trên 11 huyện, thị xã, thành phố  thì yêu cầu cập nhật thông tin phục vụ cho công tác kinh doanh là rất cần thiết.

Agribank Bình Định đã xác định rõ phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những nhiệm vụ quan trọng, được ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển và đổi mới hoạt động ngân hàng. Những năm qua, hệ thống công nghệ thông tin của Agribank Bình Định đã không ngừng được củng cố, phát triển một cách toàn diện. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã và đang ngày càng trở nên sâu rộng, phục vụ có hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chi nhánh.

Website của Agribank Bình Định là một phần của tiến trình kinh doanh trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và là cơ sở cho quá trình xây dựng và hoàn thiện các dịch vụ trong tương lai. Truy cập vào Website Agribank Bình Định, Quý vị và các bạn sẽ nhận được những thông tin bổ ích, nhanh chóng, kịp thời và chính thức về Agribank Bình Định, sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Agribank Bình Định về hoạt động tiền tệ, tín dụng, thanh toán và ngân hàng.

Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự quan tâm, hợp tác tích cực, những ý kiến góp ý của bạn đọc để Website Agribank Bình Định ngày càng hoàn thiện, phát huy hơn nữa hiệu quả và những tiện ích mà Website mang lại, đáp ứng sự mong đợi của công chúng và đóng góp xứng đáng vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Agribank Bình Định. Đồng thời, hy vọng rằng Website Agribank Bình Định sẽ là cầu nối quan trọng giữa Agribank Bình Định với công chúng quan tâm tới Agribank Bình Định.