in Tin tức

Chương trình khuyến mại “Vui chi tiêu, nhận nhiều tích lũy”

1. Tên chương trình: “Vui chi tiêu, nhận nhiều tích lũy”

2. Địa bàn, phạm vi triển khai dự kiến: Tất cả các điểm giao dịch, chi nhánh Agribank trong toàn quốc.

3. Thời gian khuyến mại:

Từ ngày từ ngày 15/8/2018 đến hết ngày 15/10/2018, hoặc đến khi hết ngân sách tùy điều kiện nào đến trước.

4. Ngân sách chương trình: 1.150.000.000 VND

5. Hình thức khuyến mại

Hoàn tiền vào tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng.

6. Đối tượng được hưởng khuyến mại

Dành cho chủ thẻ tín dụng cá nhân Visa, MasterCard, JCB.

7. Nội dung khuyến mại

7.1. Nội dung chương trình

a) Tiêu chí tích lũy điểm thưởng

– Mỗi tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng trên hệ thống IPCAS khi đăng ký phát hành thẻ tín dụng cá nhân Visa, MasterCard, JCB sẽ được cấp tài khoản tích lũy điểm thưởng (tài khoản Loyalty). Tài khoản Loyalty có thể được tích hợp một thẻ hoặc nhiều thẻ tùy thuộc vào số lượng sản phẩm thẻ tín dụng cá nhân khách hàng sử dụng.

– Khi khách hàng sử dụng thẻ để mua hàng hóa, dịch vụ tại Đơn vị chấp nhận thẻ sẽ được tích lũy điểm thưởng, cụ thể: Với mỗi 50 VND thanh toán bằng thẻ, khách hàng được tích lũy 01 điểm thưởng của chương trình (50 VND = 1 điểm).

– Cứ mỗi 5.000 VND giá trị giao dịch thực hiện vào ngày cuối tuần, khách hàng được cộng thêm 01 điểm.

– Khách hàng thực hiện giao dịch thẻ mua hàng hóa, dịch vụ tại Đơn vị chấp nhận thẻ (giá trị tối thiểu là 100.000 VND) vào các ngày vàng (cụ thể: 2/9/2018, 10/10/2018) và ngày sinh nhật của khách hàng, sẽ được cộng thêm 10.000 điểm.

b) Kênh thông báo điểm thưởng

Điểm tích lũy sẽ được thông báo trên sao kê và SMS thông báo sao kê thẻ tín dụng hàng tháng.

c) Cách thức đổi điểm thưởng

– Kết thúc thời gian thực hiện chương trình, điểm tích lũy của khách hàng sẽ được quy đổi thành tiền mặt với giá trị quy đổi: 1 điểm = 1 VND.

– Hàng tháng, Agribank sẽ hoàn tiền 100.000 VND vào tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng đối với các khách hàng đạt từ 100.000 điểm trở lên. Trường hợp khách hàng đạt nhiều hơn 100.000 điểm, số điểm còn lại sẽ được kết chuyển sang tháng sau.

– Số điểm tích lũy của khách hàng chỉ có giá trị sử dụng trong thời gian triển khai chương trình..

7.2. Điều kiện, Điều khoản

– Tài khoản Loyalty được tạo đối với các thẻ còn thời hạn hiệu lực trên hệ thống quản lý thẻ (trừ trường hợp thẻ đã Close trên hệ thống quản lý thẻ).

– Tài khoản khách hàng ở trạng thái mở và còn thời hạn hiệu lực tại thời điểm quy đổi điểm thưởng.

– Chương trình chỉ tích điểm đối với các giao dịch thẻ hợp lệ.

– Giao dịch thẻ hợp lệ là giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại Đơn vị chấp nhận thẻ hoặc thanh toán trực tuyến không bao gồm các giao dịch phát sinh do sự cố hệ thống, giao dịch hủy, giao dịch có dấu hiệu gian lận giả mạo.

– Agribank có quyền quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các giao dịch thẻ hợp lệ và thực hiện các thủ tục quy đổi điểm thưởng.

– Bất kỳ giao dịch nào Agribank nghi vấn là giao dịch không hợp lệ dựa trên thông tin về thời gian, địa điểm thực hiện giao dịch hoặc các yếu tố khác sẽ bị loại khỏi danh sách được xét thưởng. Agribank có quyền yêu cầu chủ thẻ cung cấp bất kỳ tài liệu và thông tin nào từ chủ thẻ về giao dịch thanh toán, kể cả hóa đơn tài chính hợp pháp để chứng minh giao dịch mà chủ thẻ đã thanh toán bằng thẻ là giao dịch hợp lệ. Trường hợp chủ thẻ từ chối cung cấp những thông tin hoặc tài liệu nói trên hoặc Agribank xác minh giao dịch thực hiện không phải là giao dịch hợp lệ, Agribank có quyền loại trừ tính hợp lệ của các giao dịch này mà không cần báo trước.

– Hình thức trao thưởng: Agribank sẽ thực hiện báo Có vào tài khoản thanh toán không kỳ hạn của khách hàng.

– Agribank được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng, như: Cháy nổ, lũ lụt, động đất, hệ thống xử lý thẻ bị lỗi, v.v…dẫn tới các giao dịch bị sai lệch, không thực hiện được hoặc không được hệ thống của Agribank ghi nhận.

– Agribank được quyền sử dụng hình ảnh, thông tin của chủ thẻ được hoàn tiền để phục vụ cho hoạt động quảng bá sản phẩm, dịch vụ của Agribank.

– Agribank sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành trước khi trao giải cho khách hàng và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các khoản thuế, phí khác phát sinh từ việc chủ thẻ nhận các ưu đãi từ chương trình (nếu có).

– Bằng việc tham gia chương trình này, chủ thẻ cam kết ngoài việc tuân thủ các điều kiện sử dụng dịch vụ của Agribank, chủ thẻ đã biết và chấp nhận tất cả các điều kiện và điều khoản của chương trình này và các điều chỉnh (nếu có).

– Chủ thẻ có quyền khiếu nại về việc trả thưởng của chương trình (nếu có) trong vòng 15 ngày (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ) kể từ ngày Agribank công bố kết quả chương trình khuyến mại.

8. Thời gian thông báo kết quả chương trình khuyến mại dự kiến:

Hàng tháng, Agribank trả thưởng cho khách hàng trong phạm vi 30 ngày kể từ ngày cuối cùng của tháng.

Post Comment